CEEPUS razmene za studente i nastavno osoblje – novi konkursni rok

S obzirom da se u toku maja očekuje otvaranje konkursa za prijave za CEEPUS mrežne mobilnosti u akademskoj 2021/2022. godini, Fondacija Tempus – Nacionalna CEEPUS kancelarija organizuje vebinar u cilju informisanja svih zainteresovanih studenata i predavača na državnim visokoškolskim ustanovama u Srbiji o mogućnostima i načinu prijave za razmene u okviru CEEPUS mreža.

CEEPUS je srednjovropski program univerzitetske razmene koji studentima i akademskom osoblju sa državnih visokoškolskih ustanova iz Srbije omogućava akademske boravke u zemljama srednje i jugoistočne Evrope.

Vebinar se održava u petak, 21. maja u 16 časova, a za prijavu učešća potrebno je popuniti kratak prijavni formular, najkasnije do 20. maja u 15 časova.

Prijava za vebinar je istekla.