Seminar „Karijerno informisanje učenika i evropski Europass alati za predstavljanje znanja i veština”

Decembar 2020 – Januar 2021.