Seminar „Priprema učenika za tržište rada – Samoprocena veština i predstavljanje poslodavcima”

Beograd, 26. februar 2020.