Evropske mreže i platforme za profesionalno usavršavanje nastavnika

Vebinar je namenjen zaposlenima u osnovnim i srednjim školama, predškolskim ustanovama i ustanovama za obrazovanje odraslih.

Prisutni će biti u prilici da se informišu o mogućnostima za profesionalno usavršavanje i povezivanje sa kolegama širom Evrope, putem Erazmus+ platformi i mreža (eTwinning, School Education Gateway, EPALE, Euroguidance, Europass i Eurydice), a nezavisno od toga da li već učestvuju ili planiraju učešće u Erazmus+ projektima.

Vebinar se održava 22. aprila u 13 časova.

Za prijavu je potrebno popuniti kratak prijavni formular najkasnije do 22. aprila u 10 časova.

Polja označena zvezdicom je obavezno popuniti.