Mogućnosti za nastavnike u novom Erazmus+ programu

Vebinar je namenjen zaposlenima u osnovnim i srednjim školama, predškolskim ustanovama i ustanovama za obrazovanje odraslih. 

Pristutni će biti u prilici da se upoznaju sa mogućnostima u okviru novog Erazmus+ programa, poput profesionalnog usavršavanja kroz Erazmus+ projekte mobilnosti i projekte partnerstava za saradnju, Erazmus+ platformama i mrežama (eTwinning, School Education Gateway, EPALE, Euroguidance, Europass i Eurydice), kao i sa aktivnostima međunarodne saradnje (TCA – trasnational cooperation activities).

Jednočasovni vebinar se održava u utorak, 18. maja, sa početkom u 16 časova. Za učešće na vebinaru potrebno je popuniti kratak prijavni formular najkasnije do 17. maja u 15 časova.

Polja označena zvezdicom* je obavezno popuniti.

Obaveštavamo Vas da Fondacija Tempus, nažalost, nije u prilici da izdaje posebne potvrde o učešću na informativnim vebinarima koje organizujemo i sprovodimo. Naime, zbog prirode ovakvih kratkih informativnih sesija, kao i onlajn formata koji podrazumeva da učesnici ostavljaju samo ime (koje čak ne mora ni da odgovara realnosti jer ovakva forma podržava i anonimno praćenje sadržaja vebinara), nemamo mogućnost izdavanja zasebnih potvrda o učešću.