Prijava za prezentaciju i vebinar: Erazmus+ projekti strateških partnerstava u oblasti opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih