Seminar „Priprema učenika za tržište rada – Samoprocena veština i predstavljanje poslodavcima”

Bor, 03. mart 2020.